Hjerne og hjerte – få mest mulig glæde af musikken

[artiklen er udgivet i bogen Kunst og Kultur i Skolen, udgivet af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, 2017]

 

Centrum i denne fortælling er en oplevelse ud over det sædvanlige. Et magisk øjeblik, hvor det ikke er hjernen, der fodres, men hvor hjerte, følelser og intuition er på banen. En time, hvor evnen til at håndtere det følelsesmæssige trænes, og hvor der kastes et lys af bevidsthed på det underbevidste. Irrelevant? Spørg reklameindustrien, den har længe haft frit spil på den bane og ved, hvor vigtig den er.

Men vi taler ikke bare om, at oplevelsen af en god koncert kan gøre en forskel i vores indre liv og træne vores følelsesmæssige beredskab. Vi taler også om en stjernestund, som har inspirationskraft til at føre en masse læring med sig.

Skolekoncerten finder sted i skolens ramme, og skal derfor være både 100% kunstnerisk oplevelse og 100% læringsrelevant. Den skal altså både favne folkeskolelovens formålsparagraf – ”… oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder …” – og bidrage til løsning af konkrete mål og delmål. En stor, men mulig, opgave.

 

Men lad os begynde et helt andet sted … 

… for at forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Lad os begynde med, at skolen kommer med ønsker til genrer, stilarter og konkrete koncertproduktioner. Der er faktisk mange muligheder gennem tilbud fra fx. basisensembler, symfoniorkestre og Levende Musik i Skolens brede udvalg. Det vil nok være kontaktlæreren, der står for det, forhåbentlig i samråd med PLC og kolleger – og meget gerne med elever, hvis man fx har KulturCrew på skolen. På den måde kan oplevelsen fra starten linkes med den øvrige planlægning af undervisning, temaer o.l., så skolen har ejerskab til oplevelsen og ikke kun er aftager af et kulturtilbud.

 

Undervisningsmaterialer

Når årets koncerter er valgt, kan man gå i gang med at se på de læringsmuligheder, der ligger omkring dem. Her er koncerternes medfølgende undervisningsmateriale en stor hjælp, fordi der ligger konkret information og forslag til forløb, som direkte relaterer til mål og delmål. Ofte vil det være en direkte mulighed for at dække et emne, som alligevel skal på årsplanen. Måske i musik, men også ofte i andre fag. Så her må man hjælpe kollegerne til at blive opmærksomme på muligheden.

Nogle gange er det oplagt at lægge noget af undervisningen før koncerten, men i mange tilfælde vil det også være naturligt at vente til bagefter. Under alle omstændigheder er det mest vellykket, når undervisningen får lov at være undervisning og oplevelsen får lov at være oplevelse. Der er ingen grund til at skjule, at det er to domæner, der mødes. De skal berige hinanden og skabe sammenhæng, men ikke sammenblandes.

 

Velkommen til koncert

Når selve koncerten finder sted, må der derfor gerne være en spændt forventning, men den skal have lov at leve sit eget liv. Ligesom en frø, man tager ind i naturfagslokalet – den har netop sin berettigelse ved at være det, den er, og ikke et billede, en bog eller en film om en frø! Hvad en koncert kan betyde, har vi allerede set på i starten an artiklen, men man kan måske lige citere Mads fra 5. b, som efter en koncert med en klassisk blæserkvartet skrev:

” … Jeg er nu ellers mest til pop, men det her var så blødt og fantastisk, jeg ved sletter ikke hvordan jeg skal sige det – det var bare så GODT!!!”

Efter koncerten kan man som sagt følge op i timerne efter behov. Bedst er det, hvis man kan tage afsæt der, hvor eleverne er tændte og nysgerrige, og for eksempel tage stoffet om folkeviser efter en koncert med en af de mange forrygende folkemusikgrupper, som vi har herhjemme. (Der er et stort pædagogisk aktiv at have et blik for de åbninger, der opstår for at gøre læring til en leg. Måske kunne det vægtes mere i læreruddannelsen for at udnytte Åben Skole mest muligt?)

 

Plads til det uventede

Når man jævnligt bruger koncerter og andre kunstneriske oplevelser i forbindelse med undervisningen, er det værd at huske på, at skal der også skal være plads til at turde invitere det ukendte. Kunsten åbner pr. definition uventede rum, og hvorfor ikke lade sig overraske en gang imellem. Det kræver selvfølgelig noget faglig viden på skolen og stor tillid til leverandører af koncerterne. Her har vi i Levende Musik i Skolen og andre formidlingsinstitutioner et stort ansvar, som vi hele tiden bestræber os på at leve op til og styrke. I samarbejde og tæt dialog mellem skolerne og os, sikrer vi bedst at skabe den lykkelige kombination mellem de magiske øjeblikke og læring – mellem hjerte og hjerne.