God struktur fremmer Åben Skole

Kort oversigt – og en lille ønskeliste
Af Ebbe Høyrup, koncertdirektør Levende Musik i Skolen

Fem ord er vigtige, når det drejer sig om en vellykket struktur af Åben Skole:

  • netværk
  • dialog
  • kvalitet
  • enkelhed
  • rigtig pris

Det er erfaringen fra Levende Musik i Skolen, som siden 2007 har haft gode resultater med netværks-modellen Musik i Tide.

Hvis en lærer for alvor skal kunne drage nytte af omverdenens virkeligheder i sin undervisning, skal det være enkelt at orientere sig om mulighederne, og man skal kunne få faglig, kollegial sparring. Der skal også være faglig kvalitet i både indholdet og processen. Endelig skal en evt. pris være overkommelig og opleves fair. Disse grundforudsætninger skal være til stede, for at man kan opbygge en god netværks-struktur og en god dialog.

Skole
Kontaktpersonen på hver skole er ansvarlig for aktiviteterne. Meget gerne elev-ansvar, fx i form af KulturCrew, der planlægger, afvikler, laver PR m.m.
Ønskes: forankring omkring det pædagogiske læringscenter med vejlederfunktion der kan inspirere og facilitere Åben Skole aktiviteter.

Kommune
Kontaktperson indgår overordnede aftaler med større aktører og koordinerer mellem skoler. Holder bl.a. et årligt dialogmøde med repræsentanter fra alle skoler. Ønskes: Åben Skole koordinator, som kan inspirere og vejlede skolernes Åben Skole vejledere, hjælpe i forhold til regler, attester, kørsel o.l.

Område
En konsulent koordinerer på tværs af kommuner i et område. Hjælper med evaluering og anden opfølgning.

Nationalt
Hos LMS sker der kvalitetssikring, udvikling af koncertproduktioner og undervisningsmateriale, koordinering. Her tilknyttes også det statslige tilskud til aktiviteterne.

Dialog
Struktur er godt, men uden tæt dialog og fælles ejerskab, nytter det ikke! Her er nogle eksempler på vigtig dialog:

  • En lærer med en idé skal kunne få sparring på sin skole – Åben Skole-/kulturvejlederen skal kunne hjælpe med overblik, inspiration.
  • En vejleder skal kunne få faglig sparring og yderligere overblik hos kommunens Åben Skole koordinator.
  • Lærere skal kunne mødes på kommunebasis og planlægge, udveksle, evaluere i dialog med kommunalt og nationalt niveau.
  • Ved udvikling af produktioner, projekter, aktiviteter og undervisningsmaterialer skal det nationale niveau være i løbende dialog med lærere.
  • Alle aktører skal kunne udveksle evalueringer mellem hinanden på en enkel måde.